Naar boven ↑

Uitspraak

Procesregie en omgangsvormen

Mediator schiet tekort in de procesregie door gebrekkig te communiceren over de voortgang van de mediation, onder meer door de mediation zonder verdere toelichting pas 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst te starten. Ook haar handelswijze bij grieven van partijen tijdens de mediation en rondom de beëindiging heeft mediator in strijd met de Gedragsregels gehandeld. De Tuchtcommissie legt de maatregel van waarschuwing op, waarbij zij ook meeweegt dat mediator geen blijk heeft gegeven van inzicht in haar eigen tekortschieten.