Naar boven ↑

Update

Nummer 2, 2023
Uitspraken van 06-03-2023 tot 06-03-2023

Nieuwsbrief MfN-register Tuchtrecht Updates

In deze tweede nieuwsbrief ‘MfN-register Tuchtrecht Updates’ van 2023 attenderen wij u graag op een aantal nieuwe uitspraken van de Tuchtcommissie. Alle uitspraken en annotaties op het gebied van tuchtrecht voor de beroepsgroep mediators vindt u ook op www.mfn-tuchtrechtupdates.nl.

Kwaliteitsborging- en bevordering

Voor onafhankelijk tuchtrecht is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De onafhankelijke tuchtrechtspraak is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep MfN-registermediators te borgen en te bevorderen. De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden daarom samengevat, gerubriceerd, geannoteerd en voor iedere MfN-registermediator vindbaar en toegankelijk gemaakt via deze nieuwsbrief en de bijhorende website.