Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Geen tuchtrechtelijke verwijtbaarheid ondanks strijdigheid met gedragsregel Transparantie

Ongegronde klacht. De mediator heeft in strijd met gedragsregel 2 (Transparantie) gehandeld door correspondentie met derde niet tegelijkertijd of kort na verzending met partijen te delen. Echter, dit is  mediator onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk te verwijten. De mediator mocht de mediation beëindigen, omdat klager de vertrouwelijkheid en geheimhouding had geschonden. De mediator hoefde partijen hierover niet vooraf te informeren en hen de gelegenheid bieden om zich hierover uit te laten. Ook de klacht dat de mediator heeft verzuimd om te reageren op de klachtbrief van klager, slaagt niet.