Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Vooruitlopen op de zaken door mediator in oriƫnterende fase

Arbeidsmediation. De mediator heeft zich te veel laten leiden door mededelingen van de werkgever over de aard van het conflict. In de lang durende oriënterende fase voorafgaand aan de mediation heeft de mediator klaagster al voorgehouden welk traject zij wilde kiezen (herstel arbeidsrelatie of beëindiging arbeidsovereenkomst). Klaagster voelde zich voor het blok gezet.  Ook heeft de mediator in de voorfase gesprekken met diverse personen gevoerd zonder dat er voor klaagster voldoende duidelijkheid was met wie en waarover de mediator gesprekken voerde. Hierbij heeft de mediator ook de vertrouwelijkheid onvoldoende in acht genomen. Schending Gedragsregel 2 (Transparantie), Gedragsregel 3 (Partijautonomie) en Gedragsregel 5 (Onpartijdigheid) en Gedragsregel 6 (Vertrouwelijkheid).