Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Onvoldoende nagegaan of er sprake was van informed consent bij partijen

Schending Gedragsregel 7 (Competentie). De mediator heeft zich er onvoldoende van vergewist dat partijen zich terdege bewust waren van hetgeen zij overeenkwamen en wat daarvan de gevolgen waren. Ook omdat een  medationgesprek over een ingewikkelde pensioenregeling via videoverbinding onder voor klager ongunstige omstandigheden heeft plaatsgevonden en in de vaststellingsovereenkomst ter zake bepalingen waren opgenomen die mogelijk afweken van verklaringen van  beide partijen daarover voorafgaand aan de mediation.