Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Klager oneens met de hoogte van de declaratie van de mediator

Declaratie. Het niet vooraf bespreken dat de kosten voor overeengekomen werkzaamheden van de mediator buiten de gespreksuren om ook in rekening worden gebracht tegen het in de mediationovereenkomst opgenomen uurtarief is niet klachtwaardig. Geconstateerd verschil tussen model mediationovereenkomst MfN-register en de door de rechtspraak verstrekte modelovereenkomst.