Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

College van Beroep sluit zich aan bij ongegrondverklaring Tuchtcommissie

Mediation verband houdende met problemen op een perceel dat onder meer wordt bewoond door klagers en hun buren. Onder een mediationovereenkomst heeft de mediator twee sporen begeleid tussen (1) klagers, de gemeente en een overheidsorganisatie en (2) de buren, de gemeente en een overheidsorganisatie. Klagers stoppen de mediation en de buren, de gemeente en de overheidsorganisatie komen in de mediation tot een oplossing. Klachten over schending van de gedragsregels over onafhankelijkheid/onpartijdigheid en transparantie. Schending van die gedragsregels is ook in hoger beroep niet komen vast te staan.