Naar boven ↑

Annotatie

mr. A. Schaberg
5 september 2022

Uitspraak

College van Beroep sluit zich aan bij ongegrondverklaring Tuchtcommissie

In zijn uitspraak (B-2022-2) van het hoger beroep van klagers tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie - die annoteerde ik eerder in deze Tuchtrecht Updates[1] - hanteerde het College van Beroep dezelfde methode als het deed in de zaak B-2022-1.[2] Na een beschrijving van de procedure zoals die is gevoerd, overwoog het College van Beroep dat klagers geen bezwaar hadden aangetekend tegen de door de Tuchtcommissie vastgestelde feiten om die vervolgens in gelijke zin vast te stellen en ‘kort’ samen te vatten (“In het kort gaat het om het volgende”, aldus het College van Beroep). Nou ja ‘kort’, voor wie de uitspraak leest: dat blijkt een rekbaar begrip. Het lijkt meer op een herhaling van die feiten. Vervolgens ‘kopieert’ het College van Beroep letterlijk de door de Tuchtcommissie verwoorde klachten van klagers. Daarna gaat het College van Beroep over tot een samenvatting van de overwegingen van de Tuchtcommissie die tot ongegrondverklaring van de klachten van klagers leidden en sluit zich daarbij vervolgens aan (overigens niet dan na zich eerst weer ambtshalve uit te spreken over de ontvankelijkheid van klagers. Conclusie: “Dit leidt ertoe dat het beroep moet worden verworpen.”, aldus het College van Beroep tot slot. Je zou zeggen: “much ado about nothing”. Het lijkt bijna alsof het College van Beroep wil laten zien dat er ook in hoger beroep nog eens goed naar de zaak is gekeken. En anders dan de zaak met een pennenstreek af te doen, is er natuurlijk wel wat voor te zeggen om dat te expliciteren. Op die manier is het ‘verlies’ van de zaak voor klagers misschien makkelijker te dragen.

Voor de volledigheid: in mijn annotatie van zaak B-2022-1 maakte ik tot slot voor de ‘procestijgers’ onder u nog een tweetal opmerkingen. (Omdat u mediators bent: wellicht beter is u ‘liefhebbers’ te noemen.) Die opmerkingen gelden mutatis mutandis voor deze zaak.   

 


[1] Zie M-2021-4 en mijn annotatie van die zaak in MfN-register Tuchtrecht Updates 2022, nr. 1.

[2] Zie ook mijn commentaar op die zaak in deze Tuchtrecht Updates.