Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Tuchtcommissie weerlegt alle klachten gemotiveerd

Klacht over partijdigheid ongegrond. Mediator is niet gehouden tot het opstellen van verslagen van de mediationbijeenkomsten, maar de vertrouwelijkheid en geheimhouding kan niet als argument dienen om (na de beëindiging van de mediation) geen verslag naar partijen toe te sturen.