Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Nuanceverschil ten aanzien van motivering

Mediation bij het bereiken van een omgangsregeling. Klachten in principaal beroep over de zwaarte van de door de Tuchtcommissie opgelegde maatregel aan de mediator (berisping) en de daaraan door de Tuchtcommissie ten grondslag gelegde motivering. Klachten in (voorwaardelijk) incidenteel beroep over de ontvankelijkheid van klager.  Incidenteel beroep faalt; klacht van klager in eerste aanleg terecht ontvankelijk geoordeeld op grond van artikel 5.3 van het Reglement.