Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Ondeskundigheid mediator over vastlegging van afspraken

Echtscheidingsmediation. Onduidelijke vastlegging in de VSO van, en nadien gevoerde communicatie over, de wijze van nakoming en het ten uitvoer leggen van afspraken m.b.t. de verdeling van de echtelijke woning, leveren schending van Gedragsregel 7 (competentie) op.