Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Heimelijke geluidsopnamen als onderdeel van de bewijsvoering

Bij de beoordeling van de klacht betrekt de Tuchtcommissie de geluidsopnamen die klager tijdens de mediation heimelijk heeft gemaakt. De bezwaren van de mediator hiertegen worden verworpen. De klacht van klager dat de mediator op klager heeft ingepraat om afstand te doen van zijn rechten en daarmee in strijd heeft gehandeld met Gedragsregels 3.2 en 5.1, slaagt niet. Hetzelfde geldt voor de klacht dat de mediator de mediation niet had moeten aannemen vanwege zijn gebrekkige kennis en slechte voorbereiding van de zaak. De Tuchtcommissie is verder van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de mediator in strijd met Gedragsregel 9.3 heeft gehandeld door een factuur te sturen naar klager en zijn echtgenote, aan wie eerder een toevoeging was verleend voor de mediation.