Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Onduidelijke beëindiging mediation en de ontvankelijkheidseis

Echtscheidingsmediation. Overschrijding klachttermijn niet aan klager te wijten. Formele bezwaren tegen het Reglement STM. Het niet toezien op het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door de advocaat van één der partijen levert geen klachtwaardig gedrag op. Facturen dienen bij voorkeur tijdens de mediation regelmatig aan partijen te worden toegezonden voorzien van een duidelijke specificatie.