Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Klachten tegen mediator ongegrond

Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht voor zover deze is gericht tegen het kantoor van de mediator. Klager beklaagt zich over de onafhankelijkheid van de mediator, de verslaglegging van de derde mediationbijeenkomst en het toezien van de mediator op de toen gemaakte afspraken tussen partijen, alsmede over de beëindiging van de mediation. De klachten slagen niet. Niet is komen vast te staan dat de mediator zich niet integer, onafhankelijk en objectief heeft opgesteld. De mediator heeft in de gegeven omstandigheden zorgvuldig gehandeld door de mediation te beëindigen.