Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Toelaatbaarheid van geluidsopnamen

Klager tekent beroep aan tegen de beslissing van de Tuchtcommissie waarbij alle klachten zijn afgewezen. Bij de Tuchtcommissie wilde klager door hem gemaakte geluidsopnamen inbrengen. De Tuchtcommissie wees dit af, omdat zij voldoende was ingelicht. In hoger beroep mocht klager de door hem gemaakte geluidsopnamen inbrengen als bewijs, maar hielp het klager niet om zijn standpunt (beter) te onderbouwen.