Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending partijautonomie en incompetentie

De mediator heeft in een echtscheidingszaak onvoldoende aandacht gehad voor de emoties van klaagster en daarmee onvoldoende gedaan. Daarmee heeft de mediator Gedragsregels 3 en 7 geschonden. De mediator heeft zich verder onvoldoende gekweten van zijn taak om bij partijen te checken en ervoor te zorgen dat beide partijen kunnen beschikken over de informatie die zij nodig hebben om afgewogen beslissingen te kunnen nemen en om partijen daarbij zo nodig te wijzen op de mogelijkheid om tijdens de mediation externe adviseurs of deskundigen te raadplegen. Dit levert een schending van Gedragsregel 3 op. Ook de klacht over de wijze waarop de mediator d heeft beëindigd, is gegrond. Aan de mediator wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.