Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Rolverwisseling hulpverlener en mediator

Er zijn fundamentele en niet te overbruggen verschillen tussen de werkzaamheden van een hulpverlener en die van mediator. Het vervullen van beide functies leidt, gelet daarop, noodzakelijkerwijs tot misverstanden bij betrokkenen en daardoor ook tot conflicten. Een hulpverleningsinstantie moet dan ook naar het oordeel van de Tuchtcommissie nooit uit de eigen gelederen een mediator naar voren brengen.

Annotatie

22-09-2020

Rolverwisseling hulpverlener en mediator

Rolverwisseling is onder omstandigheden mogelijk. Bijvoorbeeld eerst als mediator optreden, en vervolgens als bemiddelaar, bindend adviseur of arbiter. Maar met zo’n pettenverwisseling moet om allerlei reden wat mij betreft terughoudend worden omgegaan; zelf zou ik dat niet doen
[1]. Maar wie eerst, bijvoorbeeld, als hulpverlener optreedt en dan als mediator, bewandelt wat mij betreft al snel een onbegaanbare weg. In een zaak (M-2020-4)[2] over een omgangsregeling is dat dan ook niet goed afgelopen voor de mediator.
Tuchtcommissie (eerste aanleg), 03-07-2020