Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Geen toerekenbare onjuistheden convenant

Niet is vast komen te staan dat het echtscheidingsconvenant onduidelijkheden en/of onjuistheden bevat die aan de mediator zijn toe te rekenen. Vast is komen te staan dat een belangrijk deel van de bepalingen door klaagster en/of haar ex-partner zelf zijn aangedragen en doorgesproken met partijen en deels ook met een hypotheekadviseur. Er bestaat geen algemene verplichting voor de mediator om door partijen weloverwogen gemaakte afspraken na bespreking nog ter discussie te stellen.