Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

Schending onafhankelijkheid na aannemen rol als adviseur

Na beëindiging van de mediation aanvaardt de mediator de opdracht van adviseur van één van de partijen in een kwestie die zeer nauw verband houdt met het onderwerp van de mediation. Dit levert een ernstige schending van de onafhankelijkheid van de mediator op, een norm die gewaarborgd dient te worden ook na beëindiging van de mediation. Ook rekent de Tuchtcommissie het de mediator zwaar aan dat zij vragen hieromtrent aan haar gericht zonder meer heeft doorgestuurd naar de wederpartij. De Tuchtcommissie legt de maatregel van berisping op.