Naar boven ↑

Uitspraak

Vertrouwelijkheid klachtenregeling MfN-register

Geen klachtwaardig handelen met betrekking tot de ondertekening van de mediationovereenkomst. Eerdere betrokkenheid bij klagers wederpartij in de mediation levert geen schending neutraliteit op. In de klachtprocedure heeft mediator wel klachtwaardig gehandeld door de klacht met alle bijbehorende documenten door te sturen naar klagers wederpartij. Dit levert een schending van de vertrouwelijkheid op. Uitgangspunt van de klachtprocedure is dat deze betrekking heeft op de klager en de mediator en dat de regeling vertrouwelijkheid voorschrijft. Indien mediator een te respecteren belang heeft om de andere partij te informeren (bijvoorbeeld om zich te kunnen verweren tegen de klacht), dan kan het inlichten van de wederpartij gerechtvaardigd zijn. Die situatie heeft zich hier niet voorgedaan, althans de mediator heeft zich daar niet op beroepen. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond. Nu echter de mediator zich er op heeft beroepen dat de doorzending plaatsvond aan de personen betrokken bij de mediation en deze gebonden waren aan geheimhouding en ook niet is gebleken dat klager enig nadeel van dit handelen heeft ondervonden, ziet de Tuchtcommissie af van het opleggen van een maatregel.