Naar boven ↑

Uitspraak

Te ruime uitleg rapportage aan derden

Mediator heeft de mediation beëindigd omdat klager een opname maakte van de mediation en hier geen openheid van zaken over wilde geven. Hoewel in de mediationovereenkomst is opgenomen dat de mediator naar de gezinsvoogden zou rapporteren over de mediation, heeft de mediator hier toch tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, door een persoonlijke weergave van de gesprekken met partijen en de reden van de beëindiging aan de gezinsvoogden te verstrekken zonder vooraf toestemming van partijen te vragen.