Naar boven ↑

Uitspraak

Schending transparantie na negeren e-mails partij

Mediator heeft in strijd met het transparantiebeginsel gehandeld, door de partij én de wederpartij niet te berichten over persoonlijke e-mails van één der partijen aan haar, maar deze slechts te negeren conform werkafspraak. De mediator had de mail telkens moeten melden bij beide partijen en de mailende partij moeten wijzen op diens handelen in weerwil van de werkafspraak. Daarnaast verklaart de mediator dat zij de persoonlijke e-mails heeft gebruikt in de mediationgesprekken, zonder dat wederpartij hiervan op de hoogte was. Daarmee heeft zij onvoldoende transparant gehandeld en tevens onvoldoende de regie over het mediationproces bewaard. Het niet opstellen van een begroting van de te verwachten kosten van de mediation door de mediator is daarentegen niet in strijd met het transparantiebeginsel. De Tuchtcommissie oordeelt daarnaast dat de mediator niet heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Nadat mediator bekend werd met een schending van de geheimhouding door de advocaat van een der partijen, had zij niet mogen volstaan met een verwijzing naar de advocaat van de partij die de schending heeft opgemerkt, maar dient mediator zelf de andere partij – en wellicht ook diens advocaat moeten wijzen op de (vermoedelijke) schending van de geheimhoudingsplicht. De overige klachten zijn ongegrond: het opstellen van een plan van aanpak of concreet stappenplan behoort niet tot de standaardverplichtingen van de mediator.