Naar boven ↑

Uitspraak

Geschil over btw in beginsel civielrechtelijke kwestie

Tussen mediator en klager is een geschil ontstaan omtrent het uurtarief van de mediator: Was dit in- of exclusief btw? Dit betreft naar het oordeel van Tuchtcommissie een civielrechtelijk geschil, dat geen onderdeel van een tuchtklacht kan zijn. Alleen indien mediator door zijn standpunt in dit geschil één of meerdere gedragsregels zou hebben geschonden, zou dit anders zijn. De Tuchtcommissie overweegt ten overvloede dat mediation betrekking had op een zakelijke transactie van klager als gewezen ondernemer, waarbij een tarief exclusief btw gebruikelijk is. Ook de tweede klacht is ongegrond: mediator draagt niet de verantwoordelijkheid voor de verdeling van de kosten van het opstellen van de vaststellingsovereenkomst, nu deze conform afspraak met partijen opgesteld is door de advocaat van klager. De Tuchtcommissie verklaart beide klachten ongegrond.