Naar boven ↑

Uitspraak

Informed consent bij start mediation

Een mediator dient te verifiëren of partijen begrijpen welke voorwaarden en consequenties er aan ondertekening van mediationovereenkomst zijn verbonden. De mediator in kwestie is tekortgeschoten in dit wezenlijke onderdeel van de procesregie door klager onvoldoende tijd en ruimte te geven de mediationovereenkomst en bijbehorende stukken te bestuderen. Daarnaast spreekt de Tuchtcommissie zich uit over de inbreng van geluidsopnamen: uit eventuele onrechtmatigheid van het maken van dergelijke opnamen vloeit niet zonder meer voort dat deze ontoelaatbaar zijn als bewijs. Het beëindigingsbericht van de mediator voldoet aan neutraliteitseis. De Tuchtcommissie legt de maatregel van waarschuwing op.