Naar boven ↑

Uitspraak

Onduidelijkheid over rol en aard mediation

Prealabel verweer van de mediator slaagt niet. Ondanks het feit dat een schriftelijke mediationovereenkomst ontbreekt, is de klacht ontvankelijk. Mediator presenteert zich in zijn (schriftelijke) uitingen als MfN-registermediator en partijen hebben de mediator in die hoedanigheid ingeschakeld. De mediator is daarnaast voorafgaand aan de mediation onvoldoende duidelijk geweest over verkennende gesprekken die hij voerde met leden van het projectteam van klager, en heeft onzorgvuldig gehandeld door na beëindiging in te gaan op een verzoek van werkgever waardoor klager is benadeeld, zonder met die laatste te overleggen.