Naar boven ↑

Uitspraak

Niet verstrekken concept-convenant verwijtbaar

Mediator weigert afgifte van het concept-echtscheidingsconvenant, onder de stelling dat dit haar niet vrij stond. Dit naar aanleiding van een conflict met de advocaat van klaagster over de hoogte van de toevoeging, die volgens de mediator niet in overeenstemming was met zijn werkzaamheden; daarmee kon het echtscheidingsproces niet zomaar worden afgerond en het concept ingeschreven worden. Dat conflict kan klagers niet worden tegengeworpen; bovendien is het aan hen wat zij vervolgens met het ontvangen concept doen. Hoewel de Tuchtcommissie niet twijfelt aan de integriteit van de mediator, is het niet verstrekken van het concept in weerwil van eerdere toezeggingen niet in overeenstemming met de werkwijze van een behoorlijk mediator en tevens een schending van de partijautonomie.