Naar boven ↑

Uitspraak

Niet-ontvankelijk na termijnoverschrijding en toetsingskader TC

Klacht is niet-ontvankelijk, nu klaagster deze 22 maanden te laat heeft ingediend. Daarmee is de klacht terecht niet in behandeling genomen door SKM op grond van art. 3.1 Klachtenregeling. Daarop is de Tuchtcommissie overgegaan tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring op grond van art. 5.2 Reglement STM (oud). Ten overvloede overweegt zij nog dat de klachten voornamelijk zien op het in de ogen van klager onredelijke resultaat van de verdeling na echtscheiding, waarvoor de mediator in beginsel als procesbegeleider niet verantwoordelijk kan worden gehouden.