Naar boven ↑

Uitspraak

Borging van mogelijkheid second opinion

De Tuchtcommissie beoordeelt het handelen van de mediator aan de Gedragsregels en treedt niet in een inhoudelijke toetsing van het echtscheidingsconvenant of enige regeling tussen partijen. Klaagster wenste het convenant voor een second opinion voor te leggen aan een advocaat, waarop mediator stelde dat zij de mediation zou beëindigen indien klaagster daartoe over zou gaan. Daarmee heeft mediator een ongeoorloofde druk op klaagster uitgeoefend en effectief de mogelijkheid van een second opinion belet. Partijen onthouden van de mogelijkheid tot raadpleging van een externe adviseur is in strijd met een basaal beginsel van mediation en levert een schending van de partijautonomie op.