Naar boven ↑

Uitspraak

Rol van mediator en arbiter zijn onverenigbaar

Tijdens de mediation treedt de mediator tevens op als arbiter waarbij hij een voorlopige voorziening treft als partijen het niet eens worden. Naar het oordeel van de Tuchtcommissie is een dergelijke handelswijze hoogst ongepast en fundamenteel in strijd met de uitgangspunten van mediation. De vrijwilligheid van partijen en de partijautonomie worden niet geborgd, zeker nu niet blijkt dat partijen uitdrukkelijk moeten instemmen met de voorlopige voorzieningen.