Naar boven ↑

Uitspraak

Handelswijze na kennisgeving beƫindiging

Nadat klager aangaf de mediation te willen beëindigen, is mediator op verzoek van de ex-echtgenote van klager toch als toehoorder gebleven. Daarna heeft nog een afrondend beëindigingsgesprek plaatsgevonden met de ex-echtgenote. Mediator heeft de mediation niet zorgvuldig afgehandeld door niet direct tot beëindiging over te gaan en, gezien het ziektebeeld van klager, na het bewuste gesprek na te gaan of klager inderdaad beëindiging wenste. Het ontvankelijkheidsverweer van de mediator wordt in dit geval onredelijk geacht.