Naar boven ↑

Uitspraak

Bejegening en bandopnamen

Geluidsopnamen kunnen niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten, ook niet als deze zonder toestemming zijn gemaakt. Belang van waarheidsvinding en fair trial dienen hier te worden afgewogen. Mediator heeft klaagster, onder meer door het schetsen van een ‘psychologisch portret’ van haar op neerbuigende wijze bejegend. Hiermee heeft de mediator tevens niet neutraal gehandeld, en meerdere Gedragsregels geschonden. De Tuchtcommissie legt de maatregel van berisping op.