Naar boven ↑

Uitspraak

Aanpak mediator niet klachtwaardig

Mediation bij een echtscheiding. Klaagster verwijt de mediator in de kern dat zij geen actievere rol heeft ingenomen en geen onderzoek heeft gedaan naar het onderliggende gedrag van haar echtgenoot. Over de vraag wat de gewenste aanpak is kan verschillend worden gedacht, maar de keuze die de mediator heeft gemaakt is niet klachtwaardig. Dat de mediator niet heeft doorgevraagd naar de beweegredenen van de echtgenoot van klaagster is evenmin tuchtrechtelijk verwijtbaar, aangezien de mediator de echtgenoot van klaagster heeft aangesproken op zijn gedrag en hij dit gedrag daarna niet meer heeft vertoond. Verder is niet gebleken dat de mediator partijdig was en niet voldoende competent om de mediation goed te laten verlopen.