Naar boven ↑

Uitspraak

Partijdigheid mediator niet aannemelijk gemaakt

Mediation bij bereiken omgangsregeling. Partijdigheid mediator niet aannemelijk gemaakt. De mededeling van de mediator aan derden dat klager geen toestemming heeft gegeven tot informatieverschaffing over de mediaton aan die derden is niet klachtwaardig. In het algemeen verdient het wel aanbeveling in neutrale bewoordingen te berichten dat geen toestemming is verleend, zonder daarbij te vermelden welke partij geen toestemming heeft verleend.