Naar boven ↑

Uitspraak

Geen gespreksverslagen niet klachtwaardig

Niet gebleken dat de mediator de vertrouwelijkheid van de mediation niet heeft gewaarborgd, niet integer en niet transparant heeft gehandeld, uitspraken heeft gedaan over de kwestie en/of een beslissing heeft genomen over de inhoud van het conflict tussen partijen, incompetent is en/of in het voordeel van klaagsters zus heeft gehandeld. Verder heeft de Tuchtcommissie niet kunnen vaststellen dat de mediator het mediationproces slecht of geheel niet heeft bewaakt. De mediator heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door geen verslagen te maken. Uit de gang van zaken rondom de vierde bijeenkomst volgt niet dat de mediator zich niet onafhankelijk heeft opgesteld.