Naar boven ↑

Uitspraak

Procesbewaking, dreigementen en transparantie

Niet is komen vast te staan dat de tijdens de mediation gedane uitlatingen van de werkgever als dreigement richting klager moeten worden gezien. In een mediation mogen de verschillende standpunten van partijen aan de orde komen. De mediator heeft niet klachtwaardig gehandeld door de werkgever hiervoor ruimte te geven. De Tuchtcommissie heeft ook niet kunnen vaststellen dat de mediator zich niet onafhankelijk heeft opgesteld en niet transparant is geweest. Het stond de mediator vrij om afzonderlijke vertrouwelijke gesprekken met partijen te voeren, zoals in de voorgesprekken ook aan de orde was geweest. Niet gebleken dat de mediator niet professioneel heeft gehandeld. Het niet opstellen van gespreksverslagen is niet in strijd met het transparantiebeginsel.