Naar boven ↑

Uitspraak

Second opinion als uitgangspunt

Mediator gaat in beroep tegen het oordeel van de Tuchtcommissie dat zij klaagster effectief heeft belet een second opinion aan te vragen en dat zij klaagster onheus heeft bejegend. Het College van Beroep volgt de Tuchtcommissie in de eerste klacht; mediator had partijen zélf moeten aanraden juridisch advies in te winnen. De vFAS-gedragsregels kunnen hier als richtsnoer dienen. Het CvB is niet overtuigd van de onheuse bejegening en zet de opgelegde berisping om in een waarschuwing.