Naar boven ↑

Uitspraak

Verschoonbare termijnoverschrijding en afdwingbaarheid

Klaagster wordt eind 2015 door een derde gewezen op een mogelijke fout in de vaststellingsovereenkomst van de daarmee reeds in 2012 beëindigde mediation. SKM (het MfN-register) neemt de klacht niet in behandeling wegens verstrijken van de klachttermijn van 12 maanden. De Tuchtcommissie verklaart klaagster wel ontvankelijk nu zij het goed voorstelbaar acht dat klaagster de vermeende fout redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. Klaagster blijkt echter onjuist geïnformeerd omtrent haar klacht, inhoudende de vermeende niet-afdwingbaarheid van een bepaling over de alimentatieverplichting. Deze blijkt wel degelijk afdwingbaar; de klacht is daarmee ongegrond.