Naar boven ↑

Update

Nummer 2, 2022
Uitspraken van 20-03-2022 tot 22-03-2022

Nieuwsbrief MfN-register Tuchtrecht updates

In deze nieuwsbrief ‘MfN-register Tuchtrecht Updates’ leest u vier nieuwe uitspraken van de Tuchtcommissie en een uitspraak van het College van Beroep. Alle uitspraken en annotaties op het gebied van Tuchtrecht voor de beroepsgroep mediators vindt u ook op www.mfn-tuchtrechtupdates.nl.

Kwaliteitsborging- en bevordering

Voor onafhankelijk tuchtrecht is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De onafhankelijke tuchtrechtspraak is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep MfN-registermediators te borgen en te bevorderen. De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden daarom samengevat, gerubriceerd, geannoteerd en voor iedere MfN-registermediator vindbaar en toegankelijk gemaakt via deze nieuwsbrief en de bijhorende website.