Naar boven ↑

Uitspraak

Deskundigheid niet in het geding

Mediation bij beëindiging geregistreerd partnerschap. Klacht ongegrond. Niet is komen vast te staan dat de mediator zijn deskundigheid eenzijdig, in het belang van de ex-partner van klaagster, heeft aangewend en dat klaagster onder druk van de situatie onvoldoende de gelegenheid heeft ervaren om haar belang naar voren te brengen. De mediator heeft niet klachtwaardig gehandeld door de mediation te beëindigen en geen slotbijeenkomst te houden.