Naar boven ↑

Uitspraak

Caucus in beginsel niet tuchtrechtelijk getoetst

Klachtwaardige bejegening van mediator aan klaagster kan niet worden vastgesteld, nu dit heeft plaatsgevonden in een caucus. In beginsel kan het besprokene in een caucus, gelet op het vertrouwelijke karakter, niet tuchtrechtelijk worden getoetst, wat het CvB anders dan de Tuchtcommissie bracht tot afwijzing van de geluidsopnamen en het transcript daarvan. Daarmee houdt de eerste klacht geen stand. Het CvB vernietigt de beslissing van de Tuchtcommissie en verklaart de klacht ten dele gegrond zonder maatregel op te leggen.