Naar boven ↑

Annotatie

mr. A. Schaberg
30 mei 2022

Uitspraak

Klachten ook in hoger beroep ongegrond

Hoe uitvoerig het College van Beroep in zijn bespiegelingen was in de andere twee in deze Tuchtrecht Updates becommentarieerde uitspraken, zo kort en bondig was zijn uitspraak in de onderhavige zaak (B-2021-4). Ik besprak de uitspraak van de Tuchtcommissie ook eerder in deze Tuchtrecht Updates[1]. Wat valt daarover nog te zeggen, anders dan dat klaagster, die in beroep was gegaan van de uitspraak van de Tuchtcommissie, ook bij het College van Beroep bot ving? Het College van Beroep verwees naar de overwegingen van de Tuchtcommissie die leidden tot ongegrondbevinding van de klachten van klaagster. Kennelijk kon klaagster in hoger beroep geen andere draai geven aan haar oorspronkelijke klachten en bij het College van Beroep geen gaten schieten in de motivering van de uitspraak van de Tuchtcommissie. Het College van Beroep deed de zaak af met de overweging dat “… ook in hoger beroep niet is komen vast te staan dat de mediator in strijd heeft gehandeld met de gedragsregels”. Het College van Beroep stelde vast dat de Tuchtcommissie de klachten terecht ongegrond had verklaard en nam de motivering die de Tuchtcommissie daaraan ten grondslag had gelegd volledig over. Wel voegde het College van Beroep nog toe dat, voor zover klaagster in het beroepschrift nieuwe klachten over het handelen van de mediator had geformuleerd, deze niet voor het eerst in hoger beroep kan worden voorgelegd. Waarvan akte.   


[1] Zie M-2021-11 en mijn annotatie van die zaak in MfN-register Tuchtrecht Updates 20221, nr. 1.